Ministerio de Ciencia e Innovación

VIII Genome Instability Network of Barcelona (GINBAR) Meeting

martes, 12 de diciembre de 2017

Lugar: Hospital Sant Pau. Bloq A 2ª pl. Sala Polivalent (Al costat Sala d’actes) Barcelona

Programa